Mida del text        |       | Mapa web   
Idioma: Català | Castellano | English | Français

Consorci

El Consorci de Turisme del Vallès Occidental és una entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per complir els objectius i les finalitats assenyalades en els seus Estatuts.

OBJECTIUS

Constitueix l’objectiu essencial del Consorci de Turisme del Vallès Occidental la millora, la promoció i el foment del turisme en general del territori. Per a aquesta finalitat pot dur a terme les funcions següents:

 • Promoure activitats destinades a incrementar la demanda turística.
 • Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística del Vallès Occidental.
 • Promoure la presència activa de la comarca del Vallès Occidental com a destinació als mercats turístics, procurant la coordinació dels sectors interessats en el turisme.
 • Afavorir, possibilitar i ajudar l’adequació de les estructures i dels serveis a l’oferta turística, donant suport a la iniciativa privada del sector.
 • Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats anàlogues, al territori o a fora.
 • Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l’allotjament, la restauració, les activitats i els serveis complementaris, els recursos i els atractius del territori i l’oferta turística de qualitat de tots ells.
 • Estudiar, analitzar i diagnosticar els problemes turístics de la comarca i adoptar o proposar les mesures més adients per a resoldre’ls.
 • Elaborar i difondre el material de divulgació, de publicitat i d’imatge necessari a fi de donar a conèixer els recursos de les entitats i institucions consorciats i fomentar la captació de visitants.
 • Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció de l’oferta turística en benefici de l’atracció de visitants i la millora d’aquesta.
 • Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres organismes per a la realització d’accions de promoció turística del territori.
 • Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socio-culturals del territori, avançant cap a un model de turisme sostenible.
 • Estudiar i analitzar la situació del turisme a la comarca, oferint la informació obtinguda al sector.
 • Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del turisme.
 • Gestionar equipaments i instal·lacions d’interès turístic per al territori.
 • Aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar.

Recursos relacionats


Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Carretera N-150, Km 15 | 08227 - Terrassa | Tel. 93 727 35 34